U bent hier

Home

Reglement

Elke aflevering wordt gespeeld met drie kandidaten. De meeste rondes bestaan uit vragen waarbij vier of vijf antwoorden gegeven moeten worden. De eerste 6 afleveringen valt één van de drie deelnemers af, de andere twee komen de volgende aflevering terug, samen met een nieuwe deelnemer. De deelnemer die het langste in het spel zit, zal in de rechtse zetel zitten. De nieuwkomer zal in de linkse zetel zitten.

In de halve finales komt er geen nieuwe deelnemer in het spel maar worden de 1ste en 2de best gerangschikte verliezer (uit de eerste 6 afleveringen) terug in het spel gebracht. De finale wordt gespeeld met de winnaars van de halve finales aangevuld met de beste verliezende finalist uit de halve finales. Diegene die de laatste aflevering wint, mag zich minstens één jaar 'De Slimste Rijmenammer' noemen.

Punten worden in deze quiz uitgereikt onder de vorm van seconden. De kandidaat die na de laatste ronde de meeste seconden heeft, wint. Elke speler krijgt bij de start van de eerste ronde 60 seconden, waarna door het geven van goede antwoorden in de verschillende rondes een variabel aantal secondes verdiend kunnen worden. Bij alle rondes behalve de eerste gaan er echter ook seconden af terwijl de kandidaat nadenkt. Indien de speler in kwestie geen of niet alle oplossingen weet, is het dus de bedoeling dat hij of zij zo snel mogelijk "pas" of "stop" zegt. Soms kan het echter ook opportuun zijn om nog iets langer na te denken, bijvoorbeeld wanneer er zeer veel seconden horen bij een bepaald antwoord, of uit strategisch oogpunt, zoals in het finalespel.

Elke ‘aflevering’ bestaat uit 5 rondes en een finale.

Ronde 1 - 3-6-9

De eerste ronde bestaat uit 15 vragen. Dit zijn klassieke quizvragen, die vergezeld kunnen worden van een audio- of videofragment. Elke derde vraag (dus vraag 3, 6, 9, 12 en 15) levert 10 seconden op voor de kandidaat die het goede antwoord geeft. Bij een fout antwoord mag de volgende een antwoord geven. Als geen van de kandidaten het juiste antwoord weet, geeft de quizmaster de oplossing. Bij deze ronde wordt er gewoon van links naar rechts gespeeld. Links zit altijd de nieuwkomer in het spel, rechts de kandidaat die op dat ogenblik reeds aan het meeste achtereenvolgende aantal afleveringen heeft deelgenomen. Soms kan het gebeuren dat alle kandidaten, ongeacht wie aan de beurt was, na elkaar hun antwoord mogen geven. Dit kan bij een zogenaamde "doe"-vraag zijn (waarbij een opdracht zo nauwkeurig mogelijk moet volbracht worden) of bij een gokvraag (vaak zo dicht mogelijk een ludiek weetje/getal benaderen). Telkens wint degene die het dichtste bij het juiste antwoord zit. Deze ronde is de enige waarbij nadenken geen seconden kost, dus spelers houden altijd minimaal het startaantal van 60 seconden over.

Ronde 2 - Open deur

In deze ronde krijgen alle drie de kandidaten een vraag die via een video gesteld wordt en op de een of andere manier raakvlakken heeft met de vragensteller. De nummer 3 krijgt als eerst een vraag en de nummer 1 als laatst. Elke vraag kent vier antwoorden die elk 20 seconden opleveren. In deze ronde kost nadenken ook seconden van de spelende kandidaat. Als een kandidaat stopt voordat alle vier antwoorden gegeven zijn, dan mogen de andere kandidaten proberen de lijst af te maken beginnend met diegene met het minst aantal seconden.

Ronde 3 - Puzzel

In deze ronde krijgen de kandidaten 12 woorden te zien waarin drie verbanden verscholen zitten. Er horen dus telkens vier woorden bij elkaar. De volgorde waarin de kandidaten hun puzzel krijgen, is afhankelijk van de tussenstand na ronde 2. Wie daar de laagste score had, komt in de puzzelronde als eerste aan de beurt.

Per gevonden verband kunnen er 30 seconden worden verdiend. De overige kandidaten krijgen de kans om de puzzel te voltooien als nog niet alle antwoorden gevonden zijn.

Ronde 4 - Galerij

De kandidaat krijgt tien foto's of tekeningen te zien die hij of zij moet herkennen. Alle afbeeldingen hebben een gezamenlijk thema. De laatste in de stand mag beginnen.

Heeft de kandidaat niet alle foto's herkend, dan mogen de andere kandidaten de reeks proberen aan te vullen, maar zij krijgen de foto's niet meer opnieuw te zien. Elk goed antwoord levert 15 seconden op. De laatste in de stand mag altijd als eerste aanvullen.

Ronde 5 - Collectief geheugen

De kandidaat krijgt een filmpje te zien en hierna moet hij/zij zoveel mogelijk informatie geven over hetgeen men zag. In totaal zijn er 5 kernwoorden te vinden. Als een kandidaat past, mogen de anderen de lijst afmaken. Het eerste goede antwoord levert 10 seconden op, het tweede 20, derde 30, vierde 40 en het vijfde antwoord levert 50 seconden op.

De kandidaat die aan het einde van deze ronde het hoogste aantal seconden heeft verzameld is de winnaar: de slimste Rijmenammer van het moment. De verliezers spelen een extra ronde, om te bepalen wie er met de winnaar door mag gaan naar de volgende aflevering. In de halve finale en de finale geldt dit echter niet: degene met het laagst aantal seconden valt af en de beste twee spelen de finale om uit te maken wie voor even 'De Slimste Rijmenammer' wordt.
Indien twee kandidaten eindigen met een gelijk aantal seconden zal er door de presentator een bijkomende dichtste-bij-vraag gesteld worden om te bepalen wie er naar de finale mag.

Finale

Tijdens de eerste 6 afleveringen krijgen de twee verliezers een reeks vragen gesteld waarop vijf antwoorden gegeven moeten worden. Wie het laagst staat mag telkens beginnen met de vraag; indien beide spelers dezelfde tijd hebben mag diegene die laatst aan beurt was eerst beginnen. Per goed antwoord verliest de tegenstander 20 seconden, maar net als in de andere rondes loopt de tijd zolang je nadenkt. Wanneer de kandidaat stop zegt, mag de tegenstander nog proberen de vraag af te maken. Wie de tijd van een ander op nul brengt, heeft gewonnen.

Tijdens de halve finales en de finale wordt het systeem omgedraaid. Na de vijfde ronde valt de derde af en spelen de twee besten het finalespel om uit te maken wie door gaat of voor één jaar de titel 'De Slimste Rijmenammer' mag dragen.

Sponsors

Facebook

Gebruikerslogin

Common sense in matters medical is rare, and is usually in inverse https://www.levitradosageus24.com/ viagra super active online ohio ratio to the degree of education.